Πρακτικές Συμβουλές

για τη βοήθεια του δυσλεκτικού παιδιού

Εξετάσεις - Τεστ

Μεγάλα

γράμματα στον Η/Υ
Υπογραμμισμένες λέξεις κλειδιά
ΟΧΙ χειρόγραφο έντυπο
Μην βαθμολογείτε ορθ/κά λάθη
Παρόμοιο/ίδιο τεστ για προετοιμασία
Λιγότερες ασκήσεις
Προφορική ορθογραφία
Έλεγχος: Καταλαβαίνει τι να κάνει;
 Αν όχι: Να του διαβάζετε την άσκηση
 

Χρόνος & Χώρος

Περισσότερο χρόνο στις εξετάσεις
Εξέταση σε άλλο χώρο (αν θέλει)
Λιγότερες ασκήσεις/διάβασμα (σπίτι)  
Διαβάζει/ακολουθεί με χάρακα,
μονόχρωμο χαρτί ή δάχτυλο
 

Εξήγηση

Χρήση σημείων στίξης και τόνων
 (τι σημαίνουν, τι αλλάζει;
 π.χ. σταματώ, αλλάζει η φωνή μου)   
Οργάνωση μιας σελίδας/γραφή:
 - πού πάει η ημ/νία;
 - χώρο ανάμεσα στις λέξεις
 

Ορθογραφία

Επαναλαμβάνει κανόνες προφορικά
Κανόνες σε καρτελάκια
Δάσκαλος υπογραμμίζει τα λάθη
 (με μπλε στυλό, όχι κόκκινο)
Λανθασμένες λέξεις να τις ξαναγράψει
 τρεις φορές σωστά στο σπίτι
Μην βαθμολογείτε όλα τα λάθη
Να ξανα(αντι)γράφει την ορθογραφία
 του λίγη ώρα πριν πάει στο σχολείο
Να την κοιτάξει/διορθώσει ο ίδιος
 πριν να τη δώσει για έλεγχο.
 

Οργάνωση

Λίστα με λέξεις που δημιουργούν 7n   
 ορθογραφικό πρόβλημα.
 a=α a=ο a=ε a=εϊ
 car wall cat make
 bar ball hat cake
 far call had lake

Μαθήματα στο σπίτι

Σημειωματάριο:

Τεστ: Παρασκευή 11 Απριλίου
Μαθαίνω: σ.120-145 Μαθ/κά
Πότε: Πέμπτη, 16.00-17.00
---------------------------
Μαθήματα για: την Τρίτη
Διαβάζω:Γλώσσα 146-147, ορθ.
Κάνω: Μαθηματικά 4,5,8
Πότε: Δευτέρα, 17.00-18.00
Περιορισμένη ποσότητα για διάβασμα
Το παιδί σημειώνει
Ο δάσκαλος / η δασκάλα ελέγχει
 

Προσωπικό πρόγραμμα επιβραβεύσεως

Επιβράβευση θετικής συμπεριφοράς
Συνείδηση της αρνητικής συμπεριφοράς
Επίδειξη επιθυμητής συμπεριφοράς
 

Μαθήματα

Λογική δομή
Εξήγηση κανόνων της τάξης: π.χ.
 δεν μιλάμε όταν μιλάει η δασκάλα,
 σηκώνουμε το χέρι πριν μιλήσουμε
 

Επιβράβευση

Θετική συμπεριφορά
 "Μπράβο στην προσπάθειά σου"
 (και ας μην έκανε την άσκηση
 σωστά)
Μην βαθμολογείτε τα ορθογραφικά
 λάθη, μόνο να τα υπογραμμίζετε
Δώστε σημασία στο περιεχόμενο
 

Συνεργασία

(γονείς & εκπαιδευτικοί)
Αναφορά συμπεριφορά του παιδιού
 στην τάξη/στο σπίτι (διαφορετική;)
Εξήγηση επιθυμητής συμπεριφοράς
 στο παιδί
Επανάληψη επιθυμητής συμπερι-
 φοράς το πρωϊ, πριν πάει στο
 σχολείο
Γονείς ελέγχουν τα μαθήματα

Επικοινωνήστε μαζί μας να συζητήσουμε την ανάγκη σας από κοντά.